قوانین و شرایط همکاری

null

همکاری با پزشکان زیبایی

اگر پزشکی متخصص متبحر و منصف در ارائه خدمات زیبایی هستید، دکتر زیبایی آماده عقد قرار دادی رسمی با شما می باشد، هر جای ایران عزیزمان که خدمات رسانی می کنید و در هر برد و تخصص در حوزه زیبایی مانند جراحان پلاستیک و زیبایی جراحان عمومی و متخصصان پوست و مو و جراحان گوش حلق و بینی مجاز بر انجام اعمال زیبایی می باشید ما صمیمانه آماده همکاری با شما هستیم.

شرایط همکاری

  1. قراداد همکاری در بند های مورد توافق دکتر زیبایی و پزشک متقاضی به صورت مکتوب باید امضا گردد.
  2. مسئولیت های قانونی حقوقی و کیفری در رسیدن زیان به بهجویان اعم از جسمی و روحی و مالی به عهده پزشک است.
  3. پزشک باید دارای برد تخصصی مربوطه و مجاز به انجام اعمال زیبایی باشد.
  4. داشتن پروانه کسب طبابت از سازمان نظام پزشکی الزامی است.
  5. پزشک نباید سابقه خطاهای عمدی و غیر عمدی پزشکی داشته باشد.
  6. پزشک باید در دریافت دستمزد منصفانه و بر طبق مصوبه های دکتر زیبایی دستمزد دریافت کند.

null

مراحل همکاری

ثبت درخواست همکاری

بررسی و تحقیقات سوابق پزشک

چک کرن پروانه طبابت پزشک و سوابق شکایتی

تایید درخواست از طرف دکتر زیبایی

در صورت تایید

تماس با پزشک و تعیین جلسه حضوری

جلسه حضوری و عقد قرار داد کتبی همکاری

منبع
دکتر زیبایی
دکمه بازگشت به بالا
مشاوره رایگان